สายไฟฟ้า คืออะไร

สายไฟฟ้า (Power Cable)

สายไฟฟ้า หรือ Power Cable เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ส่งพลังงานไฟฟ้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง มีลักษณะเป็นสายยาว โดยจะสื่อกลางนำพลังงานไฟฟ้าผ่านไปตามสายไฟจนถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ สายไฟทำด้วยสารที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ เรียกว่าตัวนำไฟฟ้า และส่วนใหญ่จะเป็นโลหะที่ยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ดี ตัวนำไฟฟ้าแต่ละชนิดจะยอมให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้ต่างกัน ซึ่งจะมีความต้านทานไฟฟ้าอยู่ด้วย โดยลวดตัวนำที่มีความต้านทานไฟฟ้ามากจะยอม ให้กระแสไฟฟ้าผ่านได้น้อย

ภาพสายไฟฟ้าแรงสูงที่พบเห็นได้ทั่วไป

สายไฟฟ้าแรงสูงที่พบเห็นได้ทั่วไป

สายไฟฟ้าแรงต่ำที่ใช้ในครัวเรือน

สายไฟฟ้าแรงต่ำที่ใช้ในครัวเรือน